קורס הנחיית קבוצות

עובדי הארגון צריכים להבין את משמעותה של עבודת צוות כדי לבצע את תפקידם בדרך יעילה יותר. קורס הנחיית קבוצות מעניק למשתתפים את הידע והכלים שיובילו אותם להבנה כי הכוח שלהם טמון בעבודתם כקבוצה. בקורס זה נלמדים נושאים שונים כדוגמת אינטליגנציה רגשית המסייעת לעובדים להבין את רגשות האחרים ולהתחשב בהם, פיתוח חשיבה יצירתית המסייעת בכל תחום, טכניקות לניהול נכון של זמן והקניית הכלים הדרושים להקמת סדנאות הנחייה.

 קורס הנחיית קבוצות – כיצד התפתחה הקבוצה

כדי להבין איך לעבוד כקבוצה, אחת הנושאים המרכזיים הנלמדים בלימודי קורס הנחיית קבוצות הוא ההיסטוריה של התפתחות הקבוצה. חוקרים מתייחסים לכמה מודולים ביצירת קבוצה:

  • שלב ההתקשרות – בשלב הראשוני הזה מחפשים האנשים דרך להבדיל את עצמם מאחרים באמצעות מציאת מאפיינים המשותפים להם, כדי להגיע לשלב של יצירת קבוצה. כמו כן, המשתתפים לומדים להכיר אחד את השני כדי לגבש בהמשך צוות.
  • ההכרה בבידול – בשלב זה עומדים חברי הקבוצה על ההבדלים בין כל אחד ממשתתפי הקבוצה. הבדלים אלה יכולים להתבטא בדעות פוליטיות, מראה חיצוני, מצב משפחתי, תכונות אופי בולטות, השכלה וכדומה.
  • גילוי עצמי – כל חבר מגלה על עצמו מאפיינים והיבטים שלא היה מודע אליהם, בעידודם של חבריהם לקבוצה.
  • קרבה בין המשתתפים – לאחר שחברי הקבוצה למדו להכיר זה את זה ולאחר שהם גילו על עצמם דברים חדשים, מתרחשת קרבה ביניהם. המשתתפים לומדים לקבל אחד את השני למרות השוני. הפתיחות בין חברי הקבוצה היא המאפשרת להם לעבוד כצוות ולהמשיך בהעמקת הקשר.

קבוצת גישות – לעבוד כצוות

קבוצת גישות למצוינות מעבירה קורס הנחיית קבוצות המיועד להדגיש את חשיבותה של הקבוצה ולהכשיר את העובדים לעבוד יחד מבלי לוותר על האינדיווידואליות של כל אחד מחברי הצוות. בשנים האחרונות עולה הדרישה לקורסי הנחיית קבוצות, מכיוון שמנהלים רבים מבינים את הצורך בהכשרת העובדים לעבודה משותפת. בקורס זה יקבלו המשתתפים לא רק ידע מעמיק, אלא יקבלו הזדמנות להתנסות במיומנות ההנחיה. נוסף על כך, קהל היעד של הקורס מורכב ממשתתפים הבאים מרקעים מגוונים כדוגמת תחום החינוך, הדרכה, שיווק או ניהול. המרצים המקצועיים של קבוצת גישות מעניקים לכל משתתף יחס אישי במטרה להבליט את הפוטנציאל הטמון בו.