אמנות השירות האיכותי

מצוינות במעגלי החיים / ד״ר צבי ברק

תמיד נזכור

תחושת הסיפוק של מקבל השירות, יוצרת את תחושת הערך

אצל נותן השירות


1

על חוזה ושירות

האמנות לתת ללקוח – בדרגה אחת מעל – למה שמתחייב מהחוזה.

השירות צריך להיות תואם לנורמות השוק, בסביבה בה הוא ניתן.

החוזה נותן תשובה ל”מה” ול”צפויהשירות עוסק ב”איך” וב”בלתי צפוי”.

השירות משפיע על המוטיבציה לייצור חוזה נוסף…

2

אחריות נותן השירות

למד והכר היטב את תחום השירות שבאחריותך, שליטה היא כח היוצר ביטחון במתן השירות ותחושת שלמות אצל מקבל השירות.

זכור, מבחינת הפונה, נותן השירות מייצג את הארגון, שמור על כבודו של הארגון ושמרת על כבודך.

בבסיס פעולת אנשי השירותגאוות יחידה, והיא באה לידי ביטוי בשאיפתם המשותפת, למימוש יעודם.

תחקור הצלחות שירות מוביל לאהבת מתן השירות

3

יצירת חווית שירות

חווית השירות אצל מקבל השירות, מתחילה בהקשבה האמיתית לפנייתו..

פניה לקבלת שירות הוא סוג של צורך הזקוק לפתרון ולתמיכה ולא לביקורת ולנזיפה.

מילה אחת של שבח למקבל השירות שווה יותר מאלף מילות ביקורת.

ההופעה והסגנון של נותן השירות, יוצר את חווית השירות אצל למקבל השירות.

ברוח חג פורים

"דברים שרואים משם לא רואים מכאן..." אחד האתגרים הגדולים שלנו בתקשורת בינאישית בכלל וכאנשי מדעי ההתנהגות בפרט, היא לראות את הדברים מהזוית של האחר. האמור בא לידי ביטוי במערכת היחסים הבינאישיות, המשפחתיות,...

המשך קריאה

כוחו של חלום

המשך קריאה

בין ניהול - למנהיגות

המשך קריאה

10 כללי זהב לאנשי מכירות

המשך קריאה