שיחת משוב


מנהלים נדרשים להעריך את העובד בזמן נתון אם לצורך שיפור תפקודו, סיכום לגבי יכולותיו או זיהוי הפוטנציאל שלו. ניהול יעיל של שיחת משוב, תוך שימוש בטכניקות וכלים מתחום מדעי ההתנהגות יביאו לתוצאות הרצויות משיחה זו.

הדרכות וסדנאות למנהלים

פרטים