סדנה להתמודדות ופתרון קונפליקטים


קונפליקטים הנם חלק מהמציאות בכל ארגון דינמי וחשוב להביאם בחשבון בעבודה הניהולית. מצבי קונפליקט עשויים להוות גורמים מדרבנים ויצירתיים המאפשרים קידום ושיפור התפקוד בארגון, אך גם ליצור תסכול.

הדרכות וסדנאות למנהלים

פרטים