ניהול והתמודדות מצבי לחץ ושחיקה


תופעות הלחץ והשחיקה היו קיימות תמיד, אולם מימדיהן גברו בתקופה המודרנית המתאפיינת בהתפתחות טכנולוגית מוגברת ובקצב שינויים מואץ. תופעות אלה מחייבות אותנו לעמוד בפני דרישות מרובות ולהתאים עצמנו לשינויים. התמודדות יעילה עם לחצים תאפשר תפקוד טוב יותר בארגון בכלל ובחיים בפרט.

הדרכות וסדנאות למנהלים

פרטים