ניהול מנהיגות


כוחה של מנהיגות נסקר רבות בתחום הניהול, דורות רבים דיברו על מנהיגות מולדת, בשנים האחרונות מתפתחת המודעות לכך שהקניית טכניקות וכלים בנושא מנהיגות משפרת את ביצועי המנהלים והעובדים.

מנהיגות היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות. פעולה מנהיגותית, מתקשרת בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

הדרכות וסדנאות למנהלים

פרטים