ניהול מכירות


באמצעות הדרכת המכירות מותאמת, יקבלו המשתתפים כלים פרקטיים וטכניקות מתקדמות בשיטות מכירה, פיתוח ואימון אנשי מכירות, ניהול מכירות, מכירות מדלת לדלת D2D, קבלת קהל, סוכני מכירות ועוד.

הדרכות וסדנאות למנהלים

פרטים