קורס נאמני בטיחות – לקבוצות פנים ארגוניות / במפעל


גיבוש מערך ותכנית הדרכה שנתית לנאמני בטיחות- הזמנות הדרכות קבוצתיות, גיבוש מערך נאמני בטיחות פנים מפעלי, המהווים את נציגי השטח התורמים להגברת הבטיחות, האיכות והיעילות. הפעלת תכניות הדרכה עבור נאמני בטיחות, הדרכתם וליוויים לאורך זמן.

הדרכת בטיחות לעובדים

פרטים