בניית תכנית חוצת ארגון לשינוי תרבות בטיחות


ימי כשירות פרקטיים וייחודים לממוני בטיחות – במסגרת פנים מפעלית וארגונית – כבר יש לכם את הידע – עכשיו זה הזמן לכלים ולחוויה.על פי משרד הכלכלה, ממונה בטיחות המעוניין לשמור על תעודת הכשירות שלו ושל ארגונו, מחויב לימי הכשרה רלוונטיים למקצועו, על מנת לרענן ולהתמקצע בתחומו.
הצלחתו של ממונה בטיחות מותנית ביכולתו להעביר מסרים, לפקח, לבקר, להנחות ולנהל את נושא הבטיחות ביחידתו. כל הפעולות הללו הינן מיומנויות התנהגותיות שנשענות על כישורים שניתנים לפיתוח ולמידה.

הדרכת בטיחות לעובדים