מצויינות אישית וארגונית בעולם תחרותי


עפ"י מודל המצוינות, שפותח ע"י דר' צבי ברק, אשר זכה וזוכה להערכה רבה, ניתן לאמן כל אדם וצוות למצויינות, שמשמעותה מימוש ומיקסום היכולות האישיות והפוטנציאל הארגוני, תוך שיפור מתמיד ועמידה ביעדים.  במהלך ההרצאה ממחיש דר' צבי ברק בעשרות דוגמאות את ההבדל בין "המצויינים" לבין "השורדים" ומספק  לנוכחים כלים פרקטיים ליצירת יתרון אמיתי בעולם התחרותי של המאה ה-21.

במאה ה-21 לכל מוצר או שירות באיכות גבוהה ככל שתהיה ובעלות נמוכה ככל שתעלה, תמיד ימצא הארגון שימכור מוצר או שירות זה באיכות יותר גבוהה ובמחיר יותר נמוך.

אז מהיכן יבוא היתרון ? ובכן, במאה ה-21 היתרון חוזר  לגורם האנושי, והמיומנות האישית היא שתיצור את ההצלחה העסקית.

במהלך ההרצאה מדבר דר' צבי ברק על יכולתו של כל אדם להגיע למצוינות, שמשמעותה מיקסום היכולות האישיות והפוטניצאל העסקי, תוך השתפרות תמידית ועמידה ביעדים כשהמוטיב המרכזי הינו "מבחן התפוקה".

הרצאות למנהלים | הרצאות מעניינות | הרצאות בזום


הרצאה לעובדים ולמנהלים | העצמת עובדים | הרצאות לחברות ולארגונים | הרצאות למנהלים בכירים | הרצאות מעניינות

תוכן ההרצאה יותאם לצורכי הארגון ולנסיבות ההזמנה באופן מלא באמצעות דוגמאות מהשטח.