מצוינות במעגלי החיים לקראת פרישה


האחריות על התנהלותנו בכל שלב ובעיקר עם היציאה לפרישה מהווה את הנתיב הקריטי ביצירת איכות חיינו לאחר הפרישה.

במסגרת ההרצאה פורס דר' צבי ברק את מאפייני התחושות של העובדים ערב פרישתם באשר להתמודדותם האישית, הזוגית המשפחתית והחברתית.

בהרצאה זו מוצגות לפורשים אופציות רבות לבניית מרקם חיים חדש, המשלב שמירה על ההיבט הפיזיולוגי והנפשי שלאחר הפרישה.

החל מהגדרה עצמית של מעמדו החדש, דרך בחירה של תעסוקה, לימודים, התנדבות, פעולות תרבות ופנאי ועוד.

משתתפי ההרצאה יוצאים מההרצאה עם תובנות וכלים פרקטיים למערכת היחסים האישית הבינאישית, הזוגית והמשפחתית תוך קידום אינטרסים במעגלי החיים השונים.

הרצאות למנהלים | הרצאות מעניינות | הרצאות בזום


הרצאה לעובדים ולמנהלים | העצמת עובדים | הרצאות לחברות ולארגונים | הרצאות למנהלים בכירים | הרצאות מעניינות

פרטים