תקשורת בינאישית אפקטיבית


תקשורת בינאישית הינה מאבני היסוד החשובות ביותר בכל אינטראקציה. אבחון נכון של המסרים המועברים במגע עם אנשים שונים –מאפשר תקשורת יעילה המתאימה לדרישות המצב המשתנות.

הדרכות וסדנאות לעובדים

פרטים