שפת הגוף


שפת הגוף היא שפת תקשורת ראשונית ובסיסית בין בני אדם. כאשר אנו מדברים, מוסיף גופנו אותות ושדרים משלו, המרמזים לעתים על כוונה שונה מזו שביטאנו בדברינו. המסרים הלא מילוליים שאנו משדרים משפיעים על הרושם שאנו יוצרים, על יחסם של אחרים אלינו ועל יכולתנו להשפיע. פיתוח מודעות עצמית בתחום עשויה לסייע לבעלי תפקידים שונים להגביר את יכולתם "לשדר", ו"לקלוט" מידע במסגרת מפגשים עסקיים וחברתיים כאחד.

*הדרכות וסדנאות לעובדים*

פרטים