ניהול משא ומתן


הצלחתו של עובד תלויה במידה רבה ביכולתו להשיג תוצאות טובות יותר במשא ומתן.

סדנת ניהול משא ומתן עוזרת למנהלים לרכוש טכניקות וכלים מתקדמים בניהול משא ומתן בצורה הטובה ביותר לקידום האינטרסים של הארגון.

הדרכות וסדנאות לעובדים

פרטים