סדנת הכנה לפרישה


תהליך הפרישה מהעבודה הוא תהליך טבעי העובר על כל אחד מאיתנו בשלב מסוים בחיינו. המעבר החד מחיי עבודה לחיי פרישה כרוך בשינויים כלכליים, חברתיים ורגשיים שיש להם השלכות על מכלול חיינו וחיי משפחתנו.

כדי ליהנות מתקופה זו ולהפוך אותה לתקופה מעניינת ופוריה כדאי להתחיל לתכנן את הפרישה.

מצב שכיח הוא שעובדים ותיקים חולמים על רגע פרישתם. כאשר מגיע הזמן לפרישה, הם נכנסים ל"הלם חברתי" ומתקשים להתמודד עם הסיטואציה החדשה.

בשנים האחרונות, ארגוני עובדים וחברות מודעים למצב ורואים בהכנה של המועמדים לפרישה, אתגר של הארגון, הוועד ומחלקות משאבי אנוש.

כאשר השאיפה מחד גיסא, לסייע לאלה שהשקיעו את מיטב שנותיהם בארגון לצאת לדרך חדשה מוחזקים ומגובשים לגבי המשך דרכם, ומאידך גיסא, להעביר מסר לכלל העובדים לכשיגיע זמנם לפרוש, הארגון, הועד יישא באחריות לגבי הכנתם לפרישה.

חברת ההדרכה גישות הדרכה וייעוץ גישות אשר בעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנה בביצוע תכניות הכנה לפורשים, פיתחה תכנית הכנה לפרישה הכוללת פעילות הכנה התנהגותית בשילוב נושאים כלכליים, והתאמתה לאופי ולדרישות הארגון.