סדנה להתמודדות ופתרון קונפליקטים


קונפליקטים הנם חלק מהמציאות בכל ארגון דינמי וחשוב להביאם בחשבון בעבודת צוות. מצבי קונפליקט עשויים להוות גורמים מדרבנים ויצירתיים המאפשרים קידום ושיפור התפקוד בארגון, אך גם ליצור תסכול.

פרטים