התמודדות עם תהליכי שינוי בארגון


בסביבה הדינמית והתחרותית המאפיינת את תקופתנו, יש חשיבות רבה ליכולתו של הארגון להסתגל לסביבתו ולהשתנות בהתאם לצרכים החדשים, שכן הישרדותו של הארגון תלויה במידה רבה ביכולתו להשתנות.

השינוי יכול להתרחש באסטרטגיה הארגונית, בטכנולוגיה שבה הארגון עושה שימוש, באופן ניהולו, בתרבותו או במשאבי האנוש המפעילים אותו.

בעיני העובדים, שינוי נתפס בדרך כלל כחוויה שלילית של הפסד ואובדן וכמצב של אי נוחות. השתתפות פעילה של כלל העובדים בכל התהליך ויצירת תקשורת דו סטרית, אווירת אמון, פתיחות, קבלה ושוויון יאפשרו לחברי הארגון לבטא את רגשותיהם ולהתמודד ביעילות עם התהליך. קבלת השינוי כתהליך טבעי, תקל על כל חברי הארגון להתמודד עימו בהצלחה.

פרטים