התמודדות עם לקוחות תוקפניים


בעקבות מקרי האלימות, המתועדים בתקשורת וההתמודדות היום יומית של נותני שירות עם לקוחות תוקפניים, פותחה סדנא ע”י צוות גישות להתמודדות עם לקוחות אגרסיביים.

התמודדות עם תוקפנות לקוחות היא מהאתגרים הגדולים של נותני השירות, בתקופה של שגרה בכלל, ובתקופות של מצוקה בפרט.
קיימת חשיבות רבה להקניית כלים וטכניקות לבעלי התפקידים הבאים במגע עם האורחים במלון.

מה אנחנו מציעים?

  • הדרכה ואימון דרגי ניהול ונותני השירות, בצורה חוויתית ופרקטית – על מנת שיהיו מסוגלים לאבחן את הפוטנציאל לתוקפנות
  • התמודדות בשעת הצורך עם ההתנהגות החריגה של האורח
  • שליטה בסיטואציות אלו בביטחון, ולצאת מהן תוך מיזעור נזקים.

*הדרכות וסדנאות לעובדים*