פיתוח וניהול עבודת צוות

"ארבעה אנשים אמיצים אשר אינם מכירים זה את זה לא יעזו לתקוף אריה. לעומתם, ארבעה אנשים פחות אמיצים אשר מכירים זה את זה, סומכים אחד על השני ובטוחים בעזרה הדדית לא יהססו להסתער" (דה פיוק 1886).

עבודת צוות יעילה ומתואמת היא מן האתגרים הגדולים במקום העבודה. המטרה היא להפוך קבוצת אנשים השונים ברקעם ההשכלתי, התרבותי והכלכלי, בשאיפותיהם, ברצונותיהם ובתפיסתם השונה את המערכת בה הם פועלים, לצוות שעובד ביחד.

אחת מהמיומנויות הניהוליות הקריטיות והמורכבות, היא להניע צוות זה לבצע את משימותיו בצורה הטובה ביותר.

מנהל שידע להתוות כיוון לצוותו, לאמץ סגנון וכלים ניהוליים הולמים ולגשר בין התהליכים הקבוצתיים והאישיים, יצליח לבנות צוות המגיע לתוצאות.

מטרות

  • הקניית מיומנויות לגיבוש צוותים העובדים בארגון
  • פיתוח מיומנויות להפעלת צוותי משימה ושיפור עבודת הצוות

נושאים עיקריים

  • צעדים להשגת מצוינות בעבודת צוות
  • מעגל חיים של צוות – גישוש, התמודדות, גיבוש ועבודת צוות
  • ניהול צוות – נורמות תקשורת בינאישית, חלוקת תפקידים, סמכות ואחריות בעבודת צוות
  • שיתוף פעולה מול תחרותיות בצוות
  • כיצד להתגבר על בעיות וקשיים בעבודת הצוות

לפרטים: 077-2318853 | hadracha@gishot.co.il


** ההדרכות ניתנות גם באונליין **