סדנה בנושא מצוינות אישית ובית ספרית

סדנה זו תתמקד בפוטנציאל המצוינות תוך מתן דגשים אישיים ומקצועיים למשתתפות למימוש ומקסום היכולות האישיות והפוטנציאל האישי.

נושאים מרכזיים:

  • נקודת המוצא במימוש הפוטנציאל האישי.
  • דרכים להתמודדות אפקטיבית ויעילה עם האתגרים השונים מולם אנו ניצבים.
  • טכניקות וכלים ליישום מודל המצוינות עפ"י תורתו של דר’ צבי ברק.
  • מהן חוזקות אישיות וכיצד ניתן להשתמש בהן לקידום מטרות אישיות ובית ספריות –
  • קביעת מטרות ויעדים אישיים ומקצועיים.
  • "מוקדי התייחסות" בדרך למימוש עצמי – זמן, חשיבות, יעדים, איזון, רגישות העדפות וכישורים.

 

היקף הסדנא: חצי יום, עד יום מלא.

מס. משתתפים: עד 20 משתתפים בסדנה.