Microsoft- המלצה

תודה באופן אישי על ההרצאה הנהדרת על מצוינות שהענקת היום במרכז מחקר ופיתוח של מייקרוסופט. מעבר להנאה הגדולה, אני יכולה לומר שהשפעת על דפוסי החשיבה של הסטודנטים רבי הפוטנציאל שלנו.