DELL

עדי ליוותה אותנו במסגרת קורס פיתוח מיומנויות ניהול לראשי צוותים ומנהלים בחברה, בתחום פיתוח תוכנה, בדיקות תוכנה וניהול פרוייקטים.

עדי העבירה מס' סדנאות במהלך הקורס, בין היתר בנושאים כגון: העברת פרזנטציה, משא ומתן, ניהול זמן וקבלת החלטות.

הקורס הועבר כחלק מתהליך ייעוץ ארגוני, מסר ותכני הקורס הותאמו באופן ייחודי לצרכי החברה ולתרבות הארגונית של חברתנו. הסדנאות הועברו ע"י עדי בצורה מקצועית, מוצלחת, מעניינת ומאתגרת.

אופן ההנחיה, העברת הנושאים ותוכניהם, שיתוף ומעורבות המשתתפים במהלך תרבו רבות למשתתפים.

המשובים מהמשתתפים היו מאוד חיוביים.

עדי הצליחה להקנות ביטחון, טכניקות וכלים משמעותיים ויישומים למנהלי החברה, להמשך דרכם המקצועית

 


בקרוב