סדנה פנים ארגונית | הכשרת מדריכים מקצועיים

סדנה פנים ארגונית להכשרת אנשי מקצוע כמדריכים מקצועיים

לאור צמיחת חברות רבות במשק, התפתחות ארגונית וטכנולוגית, תהליכי מיזוג ושינויי תרבות ארגונית ועוד, האחריות על הידע המקצועי בארגון היא קריטית מתמיד.

בעלי הידע המקצועי, אשר בהגדרתם הם אנשים המומחים בתחומם בארגון, אמורים להנחיל ידע זה לבעלי תפקידים שונים בתעשייה הטכנולוגית העוסקים בפיתוח הטכנולוגי, ברצפת הייצור ועוד.

המשך הצלחת החברה הינה ביכולת של בעלי המקצוע להעביר את הידע בחברה ולמנוע צווארי בקבוק של העברת הידע. לצורך כך תפקיד החונך המקצועי הופך להיות משמעותי ביותר.

ידע מקצועי והבנת תהליכים הם תנאי הכרחי אך לא מספיק למי שנדרשים לבצע תפקידי הדרכה בארגון. המדריכים צריכים לשפר את מיומנויות ההדרכה שלהם, להכיר סגנונות הוראה ולמידה שונים ולהתאים את ההדרכה למטרה ולתוכן. בנוסף צריכים המדריכים לדעת להתמודד עם קונפליקטים והתנגדויות, לזהות גורמי הנעה ללמידה, ולהיות יצירתיים בהדרכה, לפתח כישורי ניהול ומנהיגות, לנהל זמן נכון..

הקורס מתבסס בעיקרו על טכניקות למידה חווייתיות, דיונים קבוצתיים, סימולציות, ניתוח אירועים, הרצאות משתפות והתנסות אישית בבניית פרזנטציה- קמ"ח.

מטרת הסדנה: הכשרת אנשי מקצוע מומחים בתחומם, לשמש כמדריכים מקצועיים בתחום התמחותם. לאחר שנות ניסיון רבות יש ערך מוסף לאנשי המקצוע שבאים מהשטח ורכשו הרבה ניסיון ללמד את המקצוע .

אוכלוסיית היעד: אנשי מקצוע מתחומי תוכן שונים.

משך הקורס: לבקשת הלקוח ובהתאמה לצרכיו.

להזמנת הסדנה, לייעוץ ואיתור צרכים- 077-2318853

לצפייה בפירוט הנושאים בסדנת הכשרת מדריכים מקצועיים לחץ