תלמידת קורס ייעוץ ארגוני, 2015

על הארגון:התפעלתי ממהירות התגובה ומההענות לצרכי התלמידים כאשר הועלה קושי מול המרצה.למדתי בארגונים שונים ונחשבים וכזאת מהירות תגובה ומענה מותאם לא זכור לי שפגשתי.

על הקורס:המשתתפים הינם אנשים איכותיים,חדורי הנעה ובעלי רצון להוסיף דעת ,דבר המקרין על האווירה בקורס.

על המרצה:דרור ורדי, איש אשכול המשלב פרקטיקה וידע. שיעוריו מרתקים ואני לומדת על עצמי ועל הארגונים בהם אני עובדת רבות.

אני חייבת לציין שבשיח עם אנשים שאני פוגשת אני מרבה לשוחח ולציין את הארגון ולהמליץ עליו . המשיכו בדרככם זו.