g

תובנה ניהולית והקשר לחג החנוכה

 דר' צבי ברק

"מנהלים הממקדים את ארגונם רק בשורת הרווח יוצרים עובדים המתמקדים רק בשורת השכר!"

מסתבר, שמנהלים המצליחים ליצור מסורת של ערכים, גאוות יחידה ותחושת שייכות, יוצרים ארגונים המהווים מוקד משיכה לעובדים – גם אם השכר המוצע במקומות אחרים – גבוה יותר.

האמור נכון בחברות עתירות ידע, במערכת הביטחון על כלל ענפיה, בחברות ייצור, מסחר וכדומה. בספרות קוראים לרבים מהם חברות חזון עםDNA של "לנצח נבנו".

מכאן, לסיפור חנוכה. חג משפחתי, חברתי שנחוג בהנאה על פני שנים רבות (האירוע היה בשנת 164 לפני הספירה).

מעניין איך הצליחו חכמי ישראל לשמר את החג לאורך דורות רבים.

מה הופך אותו לאירוע כה משמעותי?

תשובתי לעניין, שחכמי ישראל קבעו את חג החנוכה או חג האורים, תוך הדגשת ערכים רוחניים ודתיים באמצעות סיפורי ניסים ונפלאות, כלומר באמצעות ערכים ולא ברמה הפרקטית, ניצחון החשמונאים או המכבים. הרי באירוע היתה שורת רווח – החשמונאים – מעטים במספר, דלים בנשק וחסרי אימון צבאי – ניצחו את הצבא היווני המאומן והמצויד היטב.

ניתן היה לציין את החג כחג מוחשי, "חג החשמונאים" או "חג המכבים" אך חכמי ישראל ידעו שכדי לשמר אירוע לאורך שנים יש לחבר לו ערך רוחני ולא ערך מוחשי .

כלומר, הערך לדורות נשמר, בדגש על הצד הרוחני ולא הפיזי, בדיוק כמו חברת נצח מצליחה אשר אינה מעמידה את שורת הרווח הכספי במרכז עשייתה אלא מתייחסת לערכי יסוד הנשמרים לאורך זמן בשאיפה לנצח…

מנהלים אשר מזניחים את הטיפול בגאוות היחידה, בתחושת השייכות, ביצירת אתגר אישי, בפיתוח הצוות ומתמקדים בשורת הרווח מובילים את חברותיהם בזמן קצר יחסית לאבדון. (דוגמאות בשוק הישראלי יש לרוב).

מבחן טוב לעניין הוא בחינה של אנרגיה וזמן שהמנהלים מקדישים לבנייה של גאוות יחידה, עבודת צוות, תחושת שייכות וכו'… (קשה מאד במדידת התהליך בזמן אמת, אך קל מאד להבחין בתוצאה כעבור זמן) .לעומת האנרגיה המושקעת בשורת הרווח שקלה מאד למדידה בטווח הקצר, אך יש לה מחיר כבד בטווח הארוך…

חכמת המנהל בתהליך הניהולי היא לשלב בין שורת הרווח האפקטיבית מאד בטווח הקצר, וגאוות היחידה החשובה לטווח הארוך.

מכאן ניתן ללמוד מחכמי ישראל לדורותיהם שבשימור אירועים, תרבות ארגונית ונורמות
עסקיות לאורך זמן – חשוב החומר (שורת הרווח) היוצר ומשמר את הארגון, אך במקביל חשובה לא פחות השמירה והטיפוח התמידי של הרוח האנושית בארגון.

ונזכור כולם,

מנהלים הממקדים את ארגונם רק בשורת הרווח יוצרים עובדים המתמקדים רק בשורת השכר.

בידנו הדבר, אשמח להתייחסותכם.

בברכת חג חנוכה שמח,

צביקה ברק

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support