תובנה ארגונית לחשיבה – מסיפור חג החנוכה

מנהלים המתמקדים בשורת הרווח, יוצרים עובדים המתמקדים בתלוש השכר… ומה ניתן ללמוד על כך מסיפור חג החנוכה.

ארגונים היוצרים מסורת של ערכים, גאוות יחידה ותחושת שייכות, מהווים מוקד משיכה לעובדים, גם אם השכר המוצע במקומות אחרים- גבוה יותר.
אין ספק שחג החנוכה הוא חג משפחתי- חברתי, שנחוג בהנאה על פני השנים… (האירוע היה בשנת 164 לפני הספירה).

נקודה מעניינת היא, איך הצליחו לשמר את האירוע ולהפוך אותו לחג ומסורת המתקיימת לאורך כל כך הרבה שנים. אירוע המזכיר (להבדיל כמובן…) חברות חזון עם DNA ש"לנצח נבנו".
מה עושה את החג לאירוע כה משמעותי, הנשמר כמסורת לאורך שנים? הרי החשמונאים היו מעטים במספר, דלים בנשק וחסרי אימון צבאי. הניצחון שהשיגו, גם אם מתואר כ"עוז רוח וגבורה עילאית" היה ניצחון מוחשי. הם ניצחו את הצבא היווני המאומן והמצויד היטב. כלומר, מי שניצח היה צבא המכבים, החשמונאים…!
מכאן מעניין, שחכמי ישראל קבעו את חג החנוכה או חג האורים כחג לדורות ולא כ"חג החשמונאים", או "חג המכבים". הם הדגישו את ההיבט הדתי – רוחני ואנחנו משמרים אותו על סיפורי הניסים והנפלאות, המסורת, השירים והמאכלים…
כלומר, הערך לדורות נשמר, בדגש על הצד הרוחני ולא הפיזי, בדיוק כמו חברת נצח מצליחה אשר אינה מעמידה את שורת הרווח הכספי במרכז עשייתה אלא מתייחסת לערכי היסוד הנשמרים לאורך זמן בשאיפה לנצח…
כך, שארגונים היוצרים מסורת של ערכים, גאוות יחידה ותחושת שייכות משמרים את עשייתם לאורך זמן ואף יותר מכך, הם יוצרים לאנשים מוטיבציה גבוהה להשתייך אליהם, גם אם בשורת השכר יש מקומות טובים יותר.

ארגונים ומנהלים שבראשם אנשים אשר מזניחים את הטיפול בגאוות היחידה, בתחושת השייכות, ביצירת אתגר אישי, בפיתוח הצוות ומתמקדים בשורת הרווח, מוצאים מהר מאוד עובדים המתמקדים בשורת השכר ומובילים את חברותיהם בזמן קצר יחסית לאבדון. (דוגמאות בשוק הישראלי יש לרוב..)
מבחן טוב לעניין הוא בחינה של אנרגיה וזמן שהמנהלים מקדישים לבניה של גאוות יחידה, עבודת צוות, תחושת שייכות וכו'… (קשה מאוד במדידת התהליך בזמן אמת, אך קל מאוד להבחין בתוצאה כעבור זמן…), לעומת שורת הרווח שקלה מאוד למדידה בטווח הקצר, אך יש לה מחיר כבד בטווח הארוך…
וחכמת המנהל בתהליך הניהולי לשלב בין שורת הרווח האפקטיבית מאוד בטווח הקצר וגאוות היחידה החשובה לטווח הארוך…
מכאן ניתן ללמוד מחכמי ישראל לדורותיהם שבשימור אירועים, תרבות ארגונית, נורמות עסקיות לאורך זמן, חשוב החומר (שורת הרווח) היוצר ומשמר את הארגון, אך במקביל חשובה- השמירה והטיפוח התמידי של הרוח האנושית בארגון.

ונזכור כולם,
ארגונים המתמקדים רק בשורת הרווח… יוצרים עובדים המתמקדים… בשורת השכר.
בידינו הדבר.
ממשיכים לעמוד לרשותכם בהרצאות, סדנאות ובייעוץ לבניית גאוות יחידה

בידידות חמה
צביקה ברק