שילוב והכלת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

הדרכת מורים, פיתוח תפיסות, ידע ומיומנויות התנהגות

רקע:

יעד ההכלה עוסק בשילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל, תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים, ומתייחס לכלל הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) בחינוך הרגיל בכל המגזרים. היעד נועד לתת מענה מקצועי באמצעותו משרד החינוך ביקש להרחיב ולהעמיק את מגמת השילוב וההכלה, תוך פיתוח מענים מתאימים שיבטיחו שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד, להתקדם ולהתפתח במסגרות החינוך הרגילות, ולמנוע את הפנייתם בהמשך למסגרות אחרות בטרם מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל.

מטרת הקורס:

לאפשר למנהלי ומורי בתי הספר לתת את המענים בתחום הרגשי, החברתי וההתנהגותי תוך פיתוח מתמיד של תפיסות, ידע ומיומנויות. כמו כן יסייע הקורס למנהלים ולמורים להטמיע באופן יעיל את מודל התמיכה הבית ספרי, להרחבת יכולת ההכלה וקידום הלומדים במוסדות החינוך.

היקף הקורס:

מומלץ לקיים את הקורס בהיקף של 30 ש”א, כ 10 מפגשים. היקף הקורס יהיה בהתאם לדרישות המזמין.

מס' המשתתפים: עד 20 משתתפים בקורס.

* תאריך פתיחת הקורס בתיאום עם ביה”ס.