שיחת משוב

מנהלים נדרשים להעריך את העובד בזמן נתון אם לצורך שיפור תפקודו, סיכום לגבי יכולותיו או זיהוי הפוטנציאל שלו. ניהול יעיל של שיחת משוב, תוך שימוש בטכניקות וכלים מתחום מדעי ההתנהגות יביאו לתוצאות הרצויות משיחה זו.

 מטרה:

הקניית טכניקות וכלים למנהלים לניהול שיחת משוב יעילה

 נושאים עיקריים:

  • תפקיד שיחת המשוב
  • שימוש בשיחת המשוב כמנוף להגברת המוטיבציה
  • כיצד להשתמש בשיחת המשוב לשיפור תפוקות?
  • ניהול שיחת משוב יעילה
  • ההבחנה בין משוב להערכה

לפרטים: 077-2318853 | hadracha@gishot.co.il


** ההדרכות ניתנות גם באונליין **