שופרסל

מיכל שלום,

מכתב הערכה ותודה-

עם סיום תוכנית ההדרכה, ברצוני להודות לך ולצוות המקצועי בקבוצת גישות על שנה שבדומה לקודמותיה הייתה פוריה ומלמדת.

אני מוצא לעצמי חובה נעימה להביע את הערכתי המלאה לאופן שבו הועברו הסדנאות למנהלים, לסגני המנהלים ולמנהלי המחלקות בנושא : " פיתוח כישורי ניהול וכלים לשיפור התפוקות ברשת"

בסדנאות באו לידי ביטוי המקצועיות, הידע רמת ההנחייה המקצועית ודרך העברת החומר המעניינת.

תודה מיוחדת לצוות האדמיניסטרטיבי של קבוצת גישות על השירות ושיתוף הפעולה

בסיכום המשובים ניכרת שביעות רצון גבוהה במיוחד.

 

בברכה ובתודה, 

אבי שחף- מנהל ההדרכה