קניון גן העיר

מנכ"ל

מיכל היקרה,

עם סיומה המוצלח של "הועידה השנתית השניה של ענף הקניונים בישראל", שלוחה לך

ברכת תודה מקרב לב על השתתפותך בועידה ועל הרצאתך המרתקת.

אני מקווה שהספקת גם קצת להנות, ועוד יותר מקווה שנדע לשתף פעולה גם בעתיד.

בברכה ובידידות,

דדי ריזל,
מנכ"ל קניון גן העיר
יוזם ומפיק הועידה