קורס יישומי להובלת קבוצות קטנות במסגרת השעה הפרטנית

רקע:

במסגרת תוכנית "אופק חדש" במערכת השעות של כל מורה ומורה כלולות שעות פרטניות עם קבוצות תלמידים קטנות. מפגשים אלו מהווים אתגר למורה, עליו לנהל ולקבל החלטות ולהוביל את הקבוצה ליעדים חדשים. קורס זה היינו קורס יישומי אשר ייתן כלים למורה להתמודד ולהוביל את קבוצותיו למצוינות.

נושאים מרכזיים:

  • מטרות ויעדי השעה הפרטנית, מאפיינים ויתרונות הקבוצה הקטנה.

 

  • המורה כמוביל קבוצה קטנה – מנהיגות אישית.

 

  • אינטליגנציה רגשית ככלי לניהול קבוצה קטנה.

 

  • בניית תוכנית עבודה ספציפית לשעה הפרטנית בהתאם לצרכי הקבוצה.

 

  • כישורים אישיים ובין אישיים בין חברי הקבוצה והובלתם להגשמת יעדים.

 

  • משוב והערכה – כלים יישומיים למתן משוב אפקטיבי והערכה לתלמיד במטרה לקדם את התלמיד במסגרת השעה הפרטנית.

היקף הקורס:

מומלץ לקיים את הקורס בהיקף של 30 ש”א, כ 10 מפגשים. היקף הקורס יהיה בהתאם לדרישות המזמין.

מס. משתתפים: עד 20 משתתפים בקורס.

* תאריך פתיחת הקורס בתיאום עם ביה”ס.