פעילות קבוצתית "מה לקחתי"

ד"ר מיכל שלי ברק מסבירה את החשיבות בדיון קבוצתי בתום כל מפגש בהנחיית קבוצות

 כחלק משיטת הלימוד הייחודית של קבוצת גישות למצוינות בהנחיית קבוצות, הננו נוהגים לסיים כל מפגש בסבב קבוצתי הנקרא "מה לקחתי",

בסבב זה כל משתתף בתורו אומר לקבוצה מה הוא "לקח" איתו מהפעילות שנעשתה במפגש.

נקודת ההנחה היא שמה שנאמר בקול רם גם ייחרט יותר טוב בזיכרוננו ובזיכרון חברינו לקבוצה.

מטרת הסבב הנה לשקף למנחה – הקבוצה מה המשתתף לקח עמו מהפעילות, מה דיבר אליו יותר, איך הוא חווה את הפעילות, מה השפיע עליו ממכלול המשימות שהיו בפעילות ועוד. 

 

ד"ר מיכל שלי ברק מצאה כי קיים קשר בין פתיחת הסבב עפ"י מקומות הישיבה לבין בחירת סדר תשובות אקראי, וזאת מכיוון שהראשון מביע את דעתו נטולת ההשפעה משאר המשתפים ואילו אלו הבאים אחריו יבחרו לציין כלים אחרים שקיבלו ונושאים אחרים שהשפיעו עליהם מכיוון שהם רוצים להיות מקוריים ושונים מתשובותיהם של חבריהם לקבוצה ולאו דווקא כי זה באמת מה שהם חושבים או מרגישים כלפי הפעילות.

זהו מצב בו המשתתפים פועלים באופן לא מודע, כאשר הרצון שלהם לומר משהו אחר ושונה שטרם נאמר בקבוצה, חזק יותר מהתיאור האמיתי אותנטי של מה באמת "לקחתי" מהפעילות שחוויתי.

יש בנתון זה יתרון מחד גיסא וחיסרון מאידך גיסא:

היתרון מעצם החשיפה למכלול הנושאים , הכלים , הפעילויות שהיו במפגש הסדנאי. עצם העובדה שכל משתתף רוצה להיות מקורי , מביא את המשתתפים להציף את כל הנושאים והתובנות שהיו במפגש, מה שמן הסתם גם מעצים את איכות הפעילות ואת העובדה שניתנו כלים רבים ומגוונים.

החיסרון שנובע בשל העובדה שהתשובה שייתן המשתתף מונעת משיקולי הצורך בלהיות מקורי, שונה, נבדל ולא בהכרח בשל תמונת מצב המשקפת את המציאות.

 

בסופו של דבר , אנו יודעים כי מה שנאמר בקול רם זהו הדבר שייזכר לאורך זמן יותר ובכך גם הרווחנו הן את שעברנו והן את שאמרנו.

מקווה ש"תיקחו" אתכם את רעיון פעילות הסבב "מה לקחתי" לפעילות הקבוצתית הבאה שלכם, גם בכדי שתוכלו לבקר את הפעילות הקבוצתית שערכתם וגם למען המשתתפים שיזכרו את הפעילות שנערכה בזכות הסבב.