פיתוח עובדים בארגון

משימור עובדים לפיתוח עובדים

 

להנהלה יש תפקיד מכריע בקידום של תהליכי פיתוח ושימור עובדים. מכיוון שבאופן טבעי- עיסוק בעתיד אינו דחוף, רק מנהיגות אמיתית תראה את החשיבות ותוביל את התהליך. פיתוח העובדים פותר את בעיות השימור העתידיות שלהם.

על המנהל לבחון את הפוטנציאל העתידי של העובד ולממש אותו.

 

זוהי אחת הדרכים החשובות של הארגון לצמוח ולהתפתח .בתהליך הפיתוח אנו מבחינים בפוטנציאל העתידי של העובד ומנתחים את תרומתו העתידית לארגון ומתוך כך גוזרים את פיתוח הקריירה שלו ואת התהליכים שעל העובד ומנהליו לבצע על מנת להגיע ליעד זה.

זהו סוג של חוזה פסיכולוגי שמתבטא גם בפעולות מהותיות בין העובד למנהליו. בעזרת חוזה זה נוצרת מחויבות של העובד ומנהליו להגיע למימוש הפוטנציאל שלו וכן להזדהות עם הערכים הארגוניים. כמו כן, זהו תהליך של בניית חזון למיקומו העתידי של העובד ומשמעותו לעשייה הארגונית .

על מנת לקיים תהליך פיתוח ושימור עובדים, נבצע את התהליכים הבאים:

  • נבנה חזון מוסכם עם העובד- באשר למשמעותו העתידית לארגון
  • נבנה תכנית פעולה למימוש הקריירה של העובד בהתאמה
  • נכשיר את העובד במיומנויות מתאימות לתפקידו ובהתאמה לפיתוח המנהיגות שלו
  • נחזק את התרגום של הערכים הארגוניים לעובד ושילובם בעשייתו

לפרטים נוספים אודות:

סדנאות לעובדים ופיתוח צוות  |  סדנאות למנהלים