פיתוח עבודת צוות

ארגונים יכולים לשפר ביצועים ולהגיע ליעדים באמצעות עבודת צוות, תיגמול ושיתוף פעולה מצד העובדים.

בחברות בהן קיים צורך לשיתוף פעולה ו/או שירות פנימי בין מחלקות, קיים פוטנציאל ל"קלקולים" ואווירה טעונה. 'גישות הדרכה וייעוץ' מציעה מגוון רחב של סדנאות ייעודיות לנושא פיתוח עבודת צוות ככלי יעיל להקניית מיומנויות לגיבוש צוות העובדים וליצירת שיתוף פעולה בין מחלקות במטרה למנוע מתחים ולבנות תקשורת בינאישית אפקטיבית.

ניהול צוות – נורמות תקשורת בינאישית, חלוקת תפקידים, סמכות ואחריות בעבודת צוות תיאום ציפיות בין מחלקות בניית נהלים ואכיפתם מעקב ובקרה על תהליכים טיפוסים שונים של חברי הצוות והדרך לתקשר בינהם. צעדים להשגת מצוינות בעבודת צוות. שיתוף פעולה מול תחרותיות בצוות. כיצד להתגבר על בעיות וקשיים בעבודת צוות. גיבוש נורמות בקרב עובדים ולכידות קבוצתית. הגישה הסינרגטית לפיתוח עבודת צוות השלבים בהתפתחות עבודת צוות.