פיתוח מיומנויות ניהול ראיון

לעוסקים במיון והכוונה של עובדים, או בניהול משאבי אנוש יש מכנה משותף – השימוש בראיון אישי לצורך הפקת מידע מסוים אותו עליהם לדלות בפרק זמן קצר יחסית. בין אם מדובר בראיון לצורך הערכה, ובין אם בהתאמת עובד לתפקיד או קליטת עובד חדש, הפקת המידע הינה המלאכה העיקרית, והמיומנות האבחונית הנדרשת היא גבוהה.

יתרונותיו וחסרונותיו של כלי זה טמונים בהיותו צורה של מגע בינאישי. בכך מתאפשר, מצד אחד, להכיר את המרואיין מבחינת הופעתו, הרושם שהוא משאיר ומתכונותיו, מצד שני ההתרשמות היא סוביקטיבית באופן יחסי לכלי מיון אחרים.

נושאים עיקריים:

  • כללים מקדימים לראיון מוצלח.
  • המיומנויות הרצויות למראיין.
  • סוגי ראיונות ובחירה בראיון הרצוי.
  • שלבי הראיון.
  • הטיות שיפוטיות בתהליכי ראיון.
  • התנסויות בתהליכי ראיון מצולם וקבלת משוב.