פיתוח כישורי הנחיה ואימון למורי בית הספר

רקע:

השאיפה למצוינות הופכת להיות יעד מרכזי במערכת החינוך בכלל ובבתי-הספר בפרט. הגורם המוביל בתהליך זה היא המורה, הנדרשת למיומנויות התנהגותיות נוספות להשלמת תפקידה המקצועי בהוראה. מיומנויות כישורי הנחיה ואימון הם מן הכלים אשר יאפשרו למורות למצות את המרב והמיטב בעבודתן.

מטרת הקורס:

הקניית מיומנויות התנהגותיות מתחום מדעי ההתנהגות, בשילוב התנסויות, תרגול ופיתוח יכולות אישיות, במטרה לסייע למורות לקדם את עצמן ואת תלמידיהן בשאיפה המתמדת למצוינות.

היקף הקורס:

מומלץ לקיים את הקורס בהיקף של 30 ש”א, כ 10 מפגשים. היקף הקורס יהיה בהתאם לדרישות המזמין.

מס' משתתפים: עד 20 משתתפים בקורס.

* תאריך פתיחת הקורס בתיאום עם ביה”ס.