רציונל התכנית לפיתוח מנהלים

מהות הפעילות של תכנית פיתוח מנהלים

פיתוח אישי ומקצועי של המנהל בראיה מערכתית תוך הפנמת כלים ניהוליים והתנהגותיים התואמים את יעדי החברה ואימון המנהל ביישומם.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לדרג מנהלים אחיד בין אם מדובר בדרג ניהול ביניים, דרג בכיר או דרג זוטר.

ייחודיות התכנית של גישות הדרכה ויעוץ

התכנית שמה דגש על פיתוח המנהלים בראיה מערכתית ואינה מתמקדת בהדרכה בלבד.
התוכנית שהושקעה בה מחשבה רבה מתייחסת לארבעת היסודות של פיתוח המנהל ובכלל זה הפנמת הפילוסופיה הארגונית, רכישת ידע, פיתוח מיומנויות ניהוליות והפנמת כלים התנהגותיים.

נדבכי תכנית פיתוח מנהלים:

 1. הפנמת הפילוסופיה והתרבות הארגונית

בפרק זה נתמקד בחשיפת המנהל לפילוסופיה והתרבות הארגונית כפי שבאה לידי ביטוי ברמת הארגון, ההנהלה והלקוחות

הדרך למימוש – הפנמת הפילוסופיה והתרבות הארגונית תהא באמצעות הרצאות בעלים, מנכ"ל וחברי הנהלה בכירים. (להפנמת ה- DNA הארגוני)

 • חשיפה להיסטוריית החברה ועקרי המסורת בה.
 • הצגת חוזקות, יתרונות, שאיפות והחזון של החברה.
 • הצגת סקרים אודות עמדות וציפיות של לקוחות.
 1. רכישת ידע

בפרק זה נעסוק ברכישת ידע מקצועי, התנהגותי והעשרתי ובכלל זה:

בתחום המקצועי: חידושים טכנולוגיים, מגמות בעולם התוכן של החברה, שיטות חדשות בייצור, שיווק וכו'.

בתחום ההתנהגותי: נעסוק בהבנת התנהגות של עובדים בעידן הנוכחי, פיתוח מוטיבציה של עובדים, שיטות תמרוץ ציפיות צרכנים וכו'..

בתחום העשרתי: תהא התייחסות לטרנדים תרבותיים, נושאי קיימות, קשר עם הקהילה, מעורבות חברתית, רגישות לצרכי ציבור, רשתות חברתיות וכו'.

הדרך למימוש באמצעות הרצאות מקצועיות, סיורים ומפגשים בלתי אמצעים עם גורמי קהילה, סרטי הדרכה, הצגות העוסקות בנושאים חברתיים וכו'.

 1. פיתוח מיומנויות

בפרק זה נעסוק בפיתוח המיומנויות של המנהל בדגש על ראיה אסטרטגית, אימון ברמה הארגונית וברמה האישית במגוון מיומנויות נדרשות.
ובכלל זה:

 • ברמה הארגונית – ניהול צוות, ניהול ישיבות ודיונים, הצגה אפקטיבית של נושא, התמודדות עם עומס לחץ ושחיקה, ניהול זמן, הנעה של צוותים לתוצאות וכו'.
 • ברמה האישית – קודים של לבוש והתנהגות חברתית, נימוסי שולחן בפגישות עסקיות, Small Talk וכו'.
 • האמור יבוצע באמצעות סדנאות חווייתיות כולל ליווי ואימון אישי.
 1. הפנמת כלים התנהגותיים

בפרק זה נפתח את יכולת המנהיגות והניהול של המנהל.
א. בדגש על מקומה של הדוגמה האישית "מופת המנהל" בדפוסי ההתנהגות שלו, בנאמנותו ובמחויבותו לארגון ולמשימותיו.
ב. בכוחה של התובענות למתן תחושת ערך ליחיד ולצוות באשר לעמידה ביעדים, לנורמות שירות, לאיכות העבודה, תהליכי עבודה, עמידה בלוח זמנים וכו'.
ג. בחשיבות ההתייחסות ברמה האישית והצוותית לעובדי החברה בתחומי ההדרכה, שיתוף, חיזוק, התייחסות אישית ומשפחתית וכו'…

הדרך למימוש האמור יבוצע באמצעות אימון המנהלים וביצוע מטלות על ידם במסגרת הרצאות וסדנאות התנסותיות.

שלבי היישום התכנית לפיתוח מנהלים, בשיתוף פעולה מלא עם הגורם המזמין
שלב א' – הגדרת אוכלוסיית היעד לתוכנית.
שלב ב' – איתור וגיבוש צרכי "מנהלים בפיתוח".
שלב ג' – עיבוד מידע למסגרת תוכנית רצונית.
שלב ד' – הצגת התוכנית לאישור מנכ"ל וצוות ניהול בכיר.
שלב ה' – מימוש התוכנית לפיתוח המנהלים עפ"י היעדים שהוגדרו.
שלב ז' – ביצוע הערכה שוטפת לתוכנית ועדכונה עפ"י הצרכים.

מימוש התכנית פיתוח מנהלים למצוינות בארגון:

 • תוכנית מערכתית פנים ארגונית לפיתוח מנהלים הנה תוכנית המחייבת את דרגי הניהול הבכירים של החברה ומובנית בתהליך פיתוח ההון האנושי של החברה.
 • בתחילה, מומלץ באמצעות מפגשים של אחת לחודש כ- 10 חודשים ובהמשך מומלץ לשמר פורום המנהלים באמצעות מפגש אחת לרבעון. בין אם במסגרת פעילות סדנאתית, בין אם מדובר במפגש חברתי משותף ובין אם יוחלט על פעילות אחרת.

לסיכום, פיתוח מנהלים הוא תהליך מתמשך לפיתוח ההון האנושי המוביל את החברה.
התהליך מאפשר את חיבור האנשים לעמיתיהם המנהלים, משפר את עבודת הצוות שלהם, מקנה להם ידע ומיומנויות ומוביל לחברה מצליחה יותר.