על הנחיות מטה וביצועי השטח

 מאת: ד"ר צבי ברק, מנכ"ל קבוצת גישות למצוינות

על הנחיות מטה וביצועי השטח

ככלל, ארגונים בעולם ובכלל זה בארץ, פועלים במבנה היררכי , בין אם זה ארגון קטן שבו מנהל נדרש לנהל, להניע, להפעיל ולקבל החלטות וכפיפיו נדרשים לבצע ובין אם זה ארגון גדול שבו מטה החברה מקבל החלטות המחייבות את יחידות הביצוע, או סניפי החברה (הדבר נכון גם לגבי הוראות הרגולטור- אך לזה נתייחס בעתיד בהרחבה).

מטבע הדברים, הצפיה שהדרג המבצע, הסניפים, השלוחות, יחידות הביצוע, יבצעו את הנחיות דרג המטה או/ו יפעלו על פי הנהלים שהוכתבו ע"י הדרג הבכיר.

אך מה קורה כאשר הוראות אלה, ההנחיות המורדות או הנהלים המוכתבים אינם ברי מימוש?

התגובה השכיחה שמתחילים לזייף, החל מלעשות "כאילו" או לבצע "חלק מהמטלות", דרך התעלמות מוחלטת ועד טענות כבדות כלפי ההנהלה, גורמי המטה וכו'…

ממליץ לגורמים ממונים, מנהלים ואנשי מטה, לגבש נהלי עבודה המבוססים על, 6 שלבי עבודה עיקריים:

1. לאחר שאותר הצורך, הקמת צוות גיבוש שיפעל במסגרת זמן קצובה.

2. שיתוף "הלקוחות" הנדרשים לפעול עפ"י הנהלים והחוקים החדשים בגיבוש ההחלטה (באמצעות קבוצת מיקוד).

3. עם סיום הנוהל, החוק, ההחלטה, לפרסמה כטיוטא לכלל הצרכנים עם אפשרות תגובה טרם הפיכתה לנוהל או חוק מחייב (כמובן עם הגדרת מסגרת זמן להתייחסות).

4. לבחון ההתייחסות ורק אז לפרסם כנוהל או חוק מחייב.

5. הגדרת טווח זמן ( עפ"י העניין), לבחינה מחודשת של הנוהל, החוק או ההחלטה.

6. בסיום טווח הזמן שהוגדר להפכו לנוהל או חוק מחייב.

אין ספק שתהליך זה יחסוך הרבה מאוד אי נעימויות ויותר מכך, ייצור דינמיקה שנהלים, החלטות או חוקים מיושמים בהסכמה מלאה מאומצים ע"י המערכת, ותורמים להתנהלותה התקינה.