עובדי בנק אוצר החייל

לד"ר צבי ברק שלום.

עובדי בנק אוצר החייל – חטיבות חשבונאי ראשי, פיננסית ומשפטית מבקשים להודות לך על ההרצאה שהתקיימה ב- 31 במרץ 2011, במסעדת הגושן.
ההרצאה שלוותה בהומור ובעניין. הסבה לנו עונג רב.

בטוחני שכל אחד מאתנו יצא עם ערך מוסף באשר לספקטרום הצבעים דרכו כדאי להביט בחיים.

תודה מקרב לב,
40 משתתפי יום הגיבוש