סדנה לפיתוח עבודת צוות בית ספרית

עבודת צוות יעילה ופורייה הנה מרכיב חשוב להצלחת העשייה החינוכית בביה"ס. יש בכוחה של עבודת הצוות יכולת לקידום מטרות ביה"ס ויעדיו, להוות תמיכה במורה והשפעה על הצלחתו כאיש חינוך.

נושאים מרכזיים:

  • חשיפת המורים לתועלות וליתרונות הטמונים בעבודת צוות בביה"ס. 

 

  • גיבוש צוות ביה"ס לצוות מוביל ואפקטיבי.

 

  • עבודת צוות אפקטיבית לקידום ומיצוב בית הספר

ניתן לקיים את הסדנה לרכזי מקצוע / שכבה בניהול צוותים ופיתח עבודת צוות.