סדנה למיצוב המורה כמנהיג, משפיע ומוביל שינוי

הסדנה תעסוק במיצוב המורה כמנהיג, פיתוח מיומנויות תקשורת ומיומנויות הובלה, תפתח נושאים רלוונטיים כגון תפקיד המורה כמתווה דרך, כנותן דוגמה אישית ועוד.

נושאים מרכזיים:

  • מהו מורה מנהיג?
  • מהות הקשר בין המורה המנהיג לתלמידיו.
  • תקשורת אסרטיבית מול התלמידים / הורים.
  • עוצמה וסמכות בקרב המורים – ברמה האישית והתפקודית.
  • מורה כנותן דוגמה אישית.
  • מורה כמתווה דרך וקובע מדיניות.