סדנא בתקשורת בינאישית אפקטיבית

בעבודה עם הורים, תלמידים ועמיתים

תקשורת בינאישית הינה מאבני היסוד החשובות ביותר בכל אינטראקציה.

אבחון נכון של המסרים המועברים במגע עם הורים מאפשרת תקשורת יעילה המתאימה לדרישות המצב המשתנות.

יחד עם זאת, כאשר אנשים מדברים, הם מדברים בשתי שפות : שפה מילולית ושפה בלתי מילולית, וכולנו קשובים לשתיהן.

נושאים מרכזיים:

  • הקניית כלים ומיומנות ליצירת תקשורת יעילה, רגישה וסמכותית מול ציבור ההורים, תלמידים ומורים.
  • אפיון טיפוסים שונים של אנשים ודרכים אפקטיביות להתמודד עימם ולהשפיע עליהם.
  • שפת גוף כמקדמת תקשורת – כוחה והשפעתה של התקשורת הבלתי מילולית.

היקף הסדנא: חצי יום, עד יום מלא.

מס. משתתפים: עד 20 משתתפים בסדנא.

לפעילות הומוריסטית בנושא תקשורת בינאישית בשילוב תנועה – לחץ כאן