סדנא באינטליגנציה רגשית ככלי לשיפור אקלים כיתתי

כיצד מחשבה ורגש מובילים למימוש הפוטנציאל בעבודת המורה.

האינטליגנציה הרגשית כוללת יכולות כמו מודעות עצמית, ביטחון עצמי, דבקות במשימה, מוטיבציה עצמית, אמפטיה וכשירות חברתית, יכולת להשפיע וליזום, לקבל שינוי, ועוד יכולות אשר להן חשיבות עליונה להצלחה.

נושאים מרכזיים:

  • חשיפת המורים לעולם האינטליגנציה הרגשית והכרות עם נדבכיו.
  • טכניקות ליישום האינטליגנציה הרגשית בהוראה ובחיי היומיום.
  • כלים להטמעת אינטליגנציה רגשית בקרב התלמידים.

היקף הסדנא: חצי יום, עד יום מלא.

מס. משתתפים: עד 20 משתתפים בסדנא.