ניהול צוות עפ"י יעדי המלון – 'לשאוף מעל ומעבר'

מטרת הסדנא: הבנת החשיבות לעמידה ביעדים לפי תחומים ומחלקות בבתי המלון.

במהלך הסדנא נקנה מיומנויות וכלים לגיבוש וניהול צוות לעמידה ביעדי המלון .

נושאים עיקריים:

  • הצבת מטרות ויעדים לצוות וטכניקות להעברת המסרים.
  • גיבוש נורמות בצוות ולכידות קבוצתית.
  • יצירת מחויבות בצוות וטיפוח האמון בין חבריו.
  • חלוקת תפקידים, סמכות ואחריות בעבודת צוות.
  • שיתוף פעולה מול תחרותיות בצוות.
  • פיתוח גישה חיובית ושאיפה למצוינות.