נחום דמרי

מפתן "חרמון"

ברצוננו להודות לך על הרצאתך המעניינת והמלמדת בנושא יצירתיות בהוראה אשר קיימת במפתן "חרמון" אשדוד בימי היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בדרכך המיוחדת הצלחת להעביר את המסר בצורה לבבית ומעניינת ולהעניק לנו כלים נוספים בעבודתנו עם החניכים שלנו.

ללא ספק יצירתיות בחינוך הוא דבר משמעותי וחשוב מאוד הן למורים והן לתלמידים, ובוודאי במפתן.

ברור לי שהמורים הפנימו את נושאי ההרצאה, נהנו מאוד הן בצורה שבה הועברה ההרצאה והדיון הפורה שהיה והן לתוכן ולכלים חשובים שהמורים קיבלו כדי לעזור להם.

אין לי ספק כי גם חניכנו ייהנו מפירות הרצאתך.