סדנת שירות

שלום רב,
במהלך חודש יולי 2019 התקיימו במשרדנו סדנאות שירות בהדרכת צוות גישות.
בסדנאות אלו, לקחו חלק עובדים ומנהלים באגף הביטחון למען העשרת
הידע והכלים במתן שירות, נושא אשר נמצא במעלה הראשונה בערכי אגף הביטחון.
ברצוני להביע את הערכתי על סדנה זו, ניכר היה כי זו הייתה מושקעת, בנויה כראוי והועברה
בצורה מרשימה.
תודתי האישית לצוות גישות הדרכה על המסירות וכן על תרומתן הרבה להצלחת הסדנאות.
בברכה,

משרד ראש הממשלה