משטרת ישראל

אנו קיימנו סדנא לקציני מערך קש"ת לבנייה אסטרטגי ארגונית של המערך.
מטעם גישות הנחתה את הסדנא הגב' אורית צחר.

הגב' צחר הפגינה מקצועיות גבוהה בהבנת עולם התוכן של המשטרה, זיהוי מקומו הארגוני של מערך קש"ת וייעודו.

עבודתה, תרמה להבנת הסוגיות המשמעותיות במערך, תוך שימת דגש על הבעיות המרכזיות, בחינת וקביעת יעדים להמשך עבודה במערך, ומול כלל הגורמים במשטרת ישראל.

מעבר ליכולותיה האישיות, אין ספק כי החשיבות ש"גישות" מקדישה למקצוענות, ניכר בעבודתה של המנחה ועל כך תודה מקרב לב.