משטרת ישראל- המלצה

המנחה הפגינה מקצועיות גבוהה בהבנת עולם התוכן של המשטרה, זיהוי מקומו הארגוני של מערך קש"ת וייעודו.אין ספק כי החשיבות ש"גישות" מקדישה למקצוענות, ניכר בעבודתה של המנחה ועל כך תודה מקרב לב.