מצוינות במתן שירות לעובדי המלון

בשוק התחרותי בתחום המלונאות קיימת חשיבות רבה ליצירת חוויה לאורחי המלון.

מצוינות במתן שירות הנה סדנא חווייתית לכלל עובדי המלון הנותנים שירות לאורחים לקראת תקופות העומס.

מטרת הסדנה: הקניית מיומנויות שירות איכותי ברמה גבוהה לכלל עובדי מחלקות המלון הנותנים שירות.

נושאים עיקריים:

  • הטמעת תרבות שירות בארגון
  • טכניקות לשיפור איכות השירות.
  • מאפייני מצוינות בשירות – מיומנויות תקשורת הנדרשות לטיפול בלקוח
  • חשיבות שרשרת השרות בארגון
  • טיפול יעיל בתלונות לקוחות, והתמודדות עם לקוחות ״קשים״, כמינוף למצוינות במתן שירות.

בנוסף, תוצרי הסדנא הם גיבוש, בניית גאוות יחידה ותחושת שייכות בקרב העובדים.

במהלך הסדנה נקיים סימולציות של עובדי המלון בניהול שיחה יעילה עם האורחים.