מצוינות בבניית תכנית הדרכה למנהל משאבי אנוש

תכנית הדרכה מגדירה את המיומנויות הנדרשות לעובדים לצורך מימוש הפוטנציאל שלהם.

זו דרך מרכזית וחשובה של הארגון בהשגת מטרותיו.

אמנם, עובד יכול ללמוד גם מהניסיון ו"אפקט השוליה" של הצמדות לעובדים בכירים ,אולם לתהליך זה מגרעות רבות ובכללן המשכיות של טעויות, עלות גבוהה, מחסור בבקרה וחוסר סטנדרטיזציה. תכנית עבודה טובה תגדיר היטב ובאופן מתוכנן מהו הסטנדרט התפקודי הנדרש מהעובד בכל תחום וכתוצאה מכך מהן המיומנויות והכלים האפקטיביים ביותר להשגתו. תכנית טובה תוודא גם שהתוצאה שנדרשת גם הושגה.

להלן מספר תהליכים ועקרונות יסוד למימוש תכנית הדרכה מצוינת.

הנחות יסוד בסיסיות – האדם מחפש משמעות

לתכנית הדרכה מצוינת נגזרת משמעות לארגון .הנהלת הארגון ממוקדת בהשגת מטרות הארגון ובתהליך של התאמת הארגון לסביבתו והתמודדות בסביבה תחרותית ובעלת אתגרים רבים. על כן נדרשת גזירה ברורה של הפעילות מתוך אתגרים אלה. בתכנית הדרכה מצוינת יהיה קשר ברור ומשמעותי בין האתגרים של הארגון לבין ההתנהלות המצופה מהעובדים ולכן ההנהלה תראה בתכנית ההדרכה כלי מרכזי בהשגת יעדיה.

ככל שהקשר בין תכנית ההדרכה ותוצריה לבין המטרות הארגוניות יהיה ברור יותר כך הנהלת הארגון תרצה להנהיג את התהליך ולהיות מובילה בו. אין מדובר רק בשותפות אלא "בבעלות". מנכ"ל שמבין שבעזרת תכנית ההדרכה ישיג את מטרותיו לא יסתפק להיות שותף חלקי בתהליך אלא יראה בעצמו בעל מניות עיקרי בו.

קיימת חשיבות רבה לכך ש"רוח הלקוחות" והציפיות של הלקוחות מהארגון יובילו את הרוח של תכנית ההדרכה על מנת לקשור את עולמם של העובדים עם עולמם של הלקוחות וליצור בכך תרבות משותפת ותחושת זהות ושייכות.

באותה מידה שתכנית הדרכה מצוינת מונהגת על ידי ההנהלה הרי שדרג הביניים בארגון אמור להיות שותף .המשמעות היא שמנהלי הביניים אמורים להבין ולראות כיצד תהליך הדרכה אפקטיבי מקדם את מטרותיו ומעצים אותו.

לכן יש חשיבות גדולה שדרג זה יהיה שותף לא רק ברמת הסיוע להגדרת הצרכים אלא ברמת קבלת החלטות לגבי התכנית .

פעמים רבות דרג הביניים רואה בתכנית הדרכה גורם מפריע או גורם מאלץ ולא כלי להעצמה .שותפות אפקטיבית בתהליך התכנון והובלת הביצוע תגרום לדרג הביניים להרגיש שותף ולראות בתכנית כלי הכרחי ועיקרי.

תכנית הדרכה מצוינת כמעצבת תרבות

תרבות ארגונית מגדירה את מכלול הערכים ,האמונות וההתנהגויות שקיימים בארגון .פעמים רבות ערכי הארגון המוכרזים מקבלים במה משמעותית בתכנית ההדרכה .זו ההזדמנות של הנהלת הארגון לחדד את הערכים ולתרגם אותם להתנהגויות ברורות בשפתו של כל עובד ובגובה העיניים .במהלך מימוש התכנית ניתן לזהות היכן יש פערים בין הערכים המוכרזים לבין ההתנהלות בשטח ולאמן את העובדים להתנהגויות הרצויות תוך התמודדות עם המכשולים למימושם .תכנית הדרכה מצוינת מאפשרת דיאלוג ישיר ובלתי אמצעי של ההנהלה עם העובדים והבנה של מכשולים וקשיים בדרך למימוש הרצוי .התעלמות מקשיים אלה או איתור מאוחר שלהם יוצרים תקלות ופערים ובדרך כלל מסתיימים בפגיעה במטרות וביצירת תרבות ארגונית קלוקלת וחוסר אמון בין ההנהלה לעובדים בעוד שהתהליך המוצע כאן מגביר את האמון ומחזק את שיתוף הפעולה ואת הלכידות .

מספר עקרונות למימוש התכנית

  • הדרכה חווייתית אינטראקטיבית – לאור התפתחות הטכנולוגיה, הידע ודור ה -Y נדרשת הדרכה חווייתית, מגרת חושים, מפתיעה שמקלה על תהליך שינוי המיומנות והופכת את ההשתתפות בתכנית הדרכה לחוויה התפתחותית. למנהל ההדרכה יש תפקיד חשוב והוא לאתר את הכלים הנכונים שייצרו חוויה כזו.
  • מטרות ניהוליות ולא טכניות – המטרה של התכנית אינה השינוי עצמו אלא התוצאות שהוא אמור ליצור. למשל הטמעה של תכנה חדשה אינה נמדדת במספר המשתמשים אלא בשינוי שהשימוש יצר בשורה התחתונה – יעילות ,שירות וכו'.
  • השקעה ולא הוצאה – השאלה שאמורה להישאל היא- מהו הרווח מתכנית מצוינת ולא כמה ההוצאה

מדיניות ההנהלה – תכנית הדרכה מצוינת תהיה בהדברות קבועה עם מדיניות ההנהלה ורגישה לאתגרים הסביבתיים המשתנים.